Doklady předkládané před provedením technické prohlídky

1) Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

2) Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu.
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci technické silniční kontroly7), vyžadováno,
 • protokol o předchozí technické prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka.

3) Evidenční kontrola:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,

4) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

 1. v případě jednotlivě dovezeného vozidla:
  • osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.
 2. v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:
  • osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
  • technické osvědčení samostatného technického celku Je-li namontován,
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny.
 3. v případě přestavby vozidla:
  • technický průkaz vozidla,
  • osvědčeni o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu.
  • osvědčení o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
  • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
  • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
  • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
  • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.

5) Technická prohlídka před registrací vozidla:

 • technický průkaz vozidla,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • osvědčení o měření emisi, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí podle § 41 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno.

6) Technická prohlídka ADR:

 • technický průkaz vozidla,
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu),
 • doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosince 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje,
 • doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít),
 • osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.

7) Technická prohlídka na žádost zákazníka:

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

8) Nařízená technická prohlídka:

 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
 • protokol o měření emisí, pokud je měření emisí vyžadováno v rámci technické silniční kontroly.

 

Tento web provozuje Stavební konstrukce Vyškov a.s.